Sử dụng casio giải nhanh các dạng toán lượng giác - TAILIEUHAY247

    Social Items

Loading...
Loading...

Sử dụng casio giải nhanh các dạng toán lượng giác
Tài liệu gồm 25 trang của tác giả Trần Anh Khoa trình bày phương pháp sử dụng máy tính cầm tay Casio – Vinacal giải nhanh trắc nghiệm lượng giác Toán 11.
Link tải và xem onl trên drive 
Một số hình ảnh từ tài liệu 
Sử dụng casio giải nhanh các dạng toán lượng giác

Sử dụng casio giải nhanh các dạng toán lượng giác

Loading...

Sử dụng casio giải nhanh các dạng toán lượng giác
Tài liệu gồm 25 trang của tác giả Trần Anh Khoa trình bày phương pháp sử dụng máy tính cầm tay Casio – Vinacal giải nhanh trắc nghiệm lượng giác Toán 11.
Link tải và xem onl trên drive 
Một số hình ảnh từ tài liệu 
Sử dụng casio giải nhanh các dạng toán lượng giác

Không có nhận xét nào