Chinh phục chủ đề cực trị hàm số từ cơ bản đến nâng cao - TAILIEUHAY247

    Social Items

Loading...
Loading...

Chinh phục chủ đề cực trị hàm số từ cơ bản đến nâng cao
Tài liệu gồm 58 trang được biên soạn bởi thầy Lê Văn Đoàn tóm tắt lý thuyết, phân dạng, hướng dẫn giải và một số bài tập trắc nghiệm / tự luận về cực trị của hàm số, giúp học sinh tự học chương trình Giải tích 12 chương 1 .
Link tải và xem onl trên drive 
Trích dẫn từ tài liệu
Chinh phục chủ đề cực trị hàm số từ cơ bản đến nâng cao

Chinh phục chủ đề cực trị hàm số từ cơ bản đến nâng cao

Loading...

Chinh phục chủ đề cực trị hàm số từ cơ bản đến nâng cao
Tài liệu gồm 58 trang được biên soạn bởi thầy Lê Văn Đoàn tóm tắt lý thuyết, phân dạng, hướng dẫn giải và một số bài tập trắc nghiệm / tự luận về cực trị của hàm số, giúp học sinh tự học chương trình Giải tích 12 chương 1 .
Link tải và xem onl trên drive 
Trích dẫn từ tài liệu
Chinh phục chủ đề cực trị hàm số từ cơ bản đến nâng cao

Không có nhận xét nào