Thủ thuật giải nhanh lượng giác 11 - Nguyễn Tiến Chinh - TAILIEUHAY247

    Social Items

Loading...
Loading...

Thủ thuật giải nhanh lượng giác 11 - Nguyễn Tiến Chinh
Tài liệu Thủ thuật giải trắc nghiệm lượng giác bằng máy tính Casio của thầy giáo Nguyễn Tiến Chinh gồm 14 trang. Tài liệu hướng dẫn mẹo bấm máy tính nhanh của một số bài toán lượng giác thường gặp.
Link tải và xem onl trên drive 
Trích dẫn từ tài liệu
Thủ thuật giải nhanh lượng giác 11 - Nguyễn Tiến Chinh

Thủ thuật giải nhanh lượng giác 11 - Nguyễn Tiến Chinh

Loading...

Thủ thuật giải nhanh lượng giác 11 - Nguyễn Tiến Chinh
Tài liệu Thủ thuật giải trắc nghiệm lượng giác bằng máy tính Casio của thầy giáo Nguyễn Tiến Chinh gồm 14 trang. Tài liệu hướng dẫn mẹo bấm máy tính nhanh của một số bài toán lượng giác thường gặp.
Link tải và xem onl trên drive 
Trích dẫn từ tài liệu
Thủ thuật giải nhanh lượng giác 11 - Nguyễn Tiến Chinh

Không có nhận xét nào