Chinh phục chuyên đề lượng giác - Nguyễn Bảo Vương - TAILIEUHAY247

    Social Items

Loading...
Loading...

Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác 2018 của thầy Nguyễn Bảo Vương gồm 58 trang, với tóm tắt lý thuyết, phân dạng, phương pháp giải, bài tập trắc nghiệm có đáp án và các thủ thuật sử dụng máy tính Casio trong giải Toán lượng giác lớp 11.
Link tải và xem onl trên drive 

Chinh phục chuyên đề lượng giác - Nguyễn Bảo Vương

Loading...

Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác 2018 của thầy Nguyễn Bảo Vương gồm 58 trang, với tóm tắt lý thuyết, phân dạng, phương pháp giải, bài tập trắc nghiệm có đáp án và các thủ thuật sử dụng máy tính Casio trong giải Toán lượng giác lớp 11.
Link tải và xem onl trên drive 

Không có nhận xét nào