PEN M Ôn luyện chọn lọc môn Hóa Học THPT QG 2019 - Thầy Vũ Khắc Ngọc - TAILIEUHAY247

    Social Items

Loading...
Loading...

PEN M Ôn luyện chọn lọc môn Hóa Học THPT QG 2019 - Thầy Vũ Khắc Ngọc
Hóa Học là một môn có nhiều kiến thức lí thuyết và nhiều dạng bài tập. Nếu bạn đang ôn thi THPT Quốc Gia thì rất có thể kiến thức Học Kì 1 đã quên kha khá. Và việc tổng ôn lại kiến thức trước khi thi là vô cùng cần thiết. Khóa PEN M tổng ôn kiến thức Hóa Học thi THPT Quốc Gia của thầy Vũ Khắc Ngọc sẽ giúp các bạn làm tốt việc ôn tập đó.
PHẦN 1 - CÁC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ
PHẦN 2 - CÁC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

PEN M Ôn luyện chọn lọc môn Hóa Học THPT QG 2019 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Loading...

PEN M Ôn luyện chọn lọc môn Hóa Học THPT QG 2019 - Thầy Vũ Khắc Ngọc
Hóa Học là một môn có nhiều kiến thức lí thuyết và nhiều dạng bài tập. Nếu bạn đang ôn thi THPT Quốc Gia thì rất có thể kiến thức Học Kì 1 đã quên kha khá. Và việc tổng ôn lại kiến thức trước khi thi là vô cùng cần thiết. Khóa PEN M tổng ôn kiến thức Hóa Học thi THPT Quốc Gia của thầy Vũ Khắc Ngọc sẽ giúp các bạn làm tốt việc ôn tập đó.
PHẦN 1 - CÁC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ
PHẦN 2 - CÁC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

1 nhận xét: