Đề cương ôn tập sinh 12 học kì 1 - TAILIEUHAY247

    Social Items

Loading...
Loading...

Tiếp tục series share để cương các môn để ôn tập thi học kì 1 lớp 12 , hôm nay Tài Liệu Hay 247 gửi tặng các em đề cương ôn tập môn sinh học nhé !
💨Tải ngay tại đây

Tải Ngay Tại Đây

Đề cương ôn tập sinh 12 học kì 1

Tác giả : Thầy cô tổ Sinh trường THPT Thái Phiên ! 
Nội dung : Đề cương gồm 2 phần chính : 
  1. Lí thuyết : Tổng hợp đầy đủ các vấn đề lý thuyết trọng tâm chắc chắn sẽ có mặt trong đề thi học kì 1 ! 
  2. Bài tập : Tổng hợp các dạng bài tập điển hình !
💨Đề cương học kì 1 các môn khác 
Đề cương ôn tập sinh 12 học kì 1

Đề cương ôn tập sinh 12 học kì 1

Loading...

Tiếp tục series share để cương các môn để ôn tập thi học kì 1 lớp 12 , hôm nay Tài Liệu Hay 247 gửi tặng các em đề cương ôn tập môn sinh học nhé !
💨Tải ngay tại đây

Tải Ngay Tại Đây

Đề cương ôn tập sinh 12 học kì 1

Tác giả : Thầy cô tổ Sinh trường THPT Thái Phiên ! 
Nội dung : Đề cương gồm 2 phần chính : 
  1. Lí thuyết : Tổng hợp đầy đủ các vấn đề lý thuyết trọng tâm chắc chắn sẽ có mặt trong đề thi học kì 1 ! 
  2. Bài tập : Tổng hợp các dạng bài tập điển hình !
💨Đề cương học kì 1 các môn khác 
Đề cương ôn tập sinh 12 học kì 1

Không có nhận xét nào