Chinh phục chuyên đề dãy số , cấp số công , cấp số nhân - TAILIEUHAY247

    Social Items

Loading...
Loading...

Chinh phục chuyên đề dãy số , cấp số công , cấp số nhân
Dãy số , cấp số công , cấp số nhân là một chuyên đề rất hay và quan trọng của chương trình toán lớp 11 , và để giúp các em nắm chắc hơn chuyên đề này , bài viết này TàiLiệuHay247 sẽ gửi tặng các em tài liệu Dãy số,cấp số cộng,cấp số nhân của thầy Đặng Việt Đông .
💨Tải ngay tài liệu
Tải Ngay Tại Đây

Chinh phục chuyên đề dãy số , cấp số công , cấp số nhân 

Tác giả : Đặng Việt Đông
Số trang : 90 trang dưới dạng File PDF 

Nội dung tài liệu 

Tài liệu tổng hợp đầy đủ các dạng bài tập trong chuyên đề dãy số , cấp số cộng , cấp số nhân theo từng chủ đề . Tài liệu gồm 3 phần chính , tương ứng với 3 chủ đề chính của chuyên đề , mỗi chủ đề đều gồm 3 phần : 
  1. Tổng hợp lý thuyết 
  2. Bài tập tự luyện
  3. Hướng dẫn cách giải bài tập 
Hi vọng tài liệu sẽ góp phần giúp các em nắm chắc hơn chuyên đề dãy số , cấp số cộng , cấp số 
nhân .
Chinh phục chuyên đề dãy số , cấp số công , cấp số nhân
💨Xem thêm tài liệu 

Chinh phục chuyên đề dãy số , cấp số công , cấp số nhân

Loading...

Chinh phục chuyên đề dãy số , cấp số công , cấp số nhân
Dãy số , cấp số công , cấp số nhân là một chuyên đề rất hay và quan trọng của chương trình toán lớp 11 , và để giúp các em nắm chắc hơn chuyên đề này , bài viết này TàiLiệuHay247 sẽ gửi tặng các em tài liệu Dãy số,cấp số cộng,cấp số nhân của thầy Đặng Việt Đông .
💨Tải ngay tài liệu
Tải Ngay Tại Đây

Chinh phục chuyên đề dãy số , cấp số công , cấp số nhân 

Tác giả : Đặng Việt Đông
Số trang : 90 trang dưới dạng File PDF 

Nội dung tài liệu 

Tài liệu tổng hợp đầy đủ các dạng bài tập trong chuyên đề dãy số , cấp số cộng , cấp số nhân theo từng chủ đề . Tài liệu gồm 3 phần chính , tương ứng với 3 chủ đề chính của chuyên đề , mỗi chủ đề đều gồm 3 phần : 
  1. Tổng hợp lý thuyết 
  2. Bài tập tự luyện
  3. Hướng dẫn cách giải bài tập 
Hi vọng tài liệu sẽ góp phần giúp các em nắm chắc hơn chuyên đề dãy số , cấp số cộng , cấp số 
nhân .
Chinh phục chuyên đề dãy số , cấp số công , cấp số nhân
💨Xem thêm tài liệu 

Không có nhận xét nào